O mně

Jmenuji se Tereza Nožičková a jsem komunitní porodní asistentka působící v Brně a jeho blízkém okolí. Od roku 2016 jsem členkou profesní organizace Unie porodních asistentek a nově jsem také součástí Hnízda – skupiny komunitních porodních asistentek z Brna

Semínko pro mou cestu porodní asistentky bylo zaseto na gymnáziu, kdy jsem pracovala na uskutečnění vize, že se stanu dětskou lékařkou nebo gynekoložkou. Po gymnáziu jsem začala studovat obor Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě v Olomouci. Velmi brzy jsem ale pochopila, že tudy moje cesta nepovede. Studium jsem opustila a vydala jsem se poznávat sebe a svět do zahraničí a posléze pak do Brna, kde semínko konečně vyklíčilo především díky seznámení se s několika velmi inspirativními ženami. Jednalo se o komunitní porodní asistentky, ženy působící v Unii porodních asistentek a kolem festivalu Aktivní rodičovství. Poslouchala jsem jejich porodní příběhy, ať už se v nich nacházely v roli příjemkyň péče či poskytovatelek péče, s velikým nadšením. Síla porodu mě natolik přitahovala, že jsem zatoužila být v její blízkosti. V roli té, která podpoří ženu na její cestě mateřstvím, té, která podpoří celou rodinu…

Absolvovala jsem tedy přijímací zkoušky do vysokoškolského studia porodní asistence na Masarykově univerzitě v Brně a protože jsem pochopila, že některá profesní přání jsou snáze uskutečnitelná pro skupinu lidí spíš než pro jednotlivce, začala jsem pracovat v profesní organizaci Unie porodních asistentek (jedná se o neziskovou organizaci různými způsoby podporující porodní asistentky, studentky porodní asistence a rodiče). V letech 2016-2023 jsem v Unipě pomáhala s organizací vzdělávacích seminářů pro porodní asistentky, s kancelářskou prací a s úpravou webu. Nyní už v Unipě nepracuji (jsem ale řádnou členkou), neboť práce komunitní porodní asistentky zcela a radostně vyplnila můj veškerý pracovní čas. 

Během studia porodní asistence jsem se průběžně účastnila různých seminářů pro porodní asistentky, chodívala na praxi do Fakultní nemocnice Brno na pracoviště Obilní trh (občas také na pracoviště Bohunice), podařilo se mi nakouknout do porodnice ve Vyškově a být přítomna také i u několika domácích porodů. Absolvovala jsem masérské vzdělání a nějakou dobu pracovala jako masérka v brněnském Mamicentru při studiu porodní asistence.

Po absolvování studia (jaro 2020) jsem se rozhodla zaregistrovat se jako soukromá porodní asistentka a poskytovat tak péči způsobem, který mi přirostl k srdci – v terénu, komplexně, kontinuálně. Péči poskytuji převážně v domácím prostředí klientek, jako konzultující porodní asistentka jsem ale ženy v rámci vlastní praxe doprovodila i do porodnice FN Brno na Obilním trhu, k Milosrdným bratřím, do porodnice ve Vyškově, v Boskovicích, v Olomouci a v Uherském Hradišti. 

Obdivuji proměnu žen procházejících těhotenstvím, porodem, šestinedělím. K porodnímu procesu přistupuji s pokorou a úctou. Fascinuje mě to, jak každičký porod dokáže přivést přítomné do absolutně bdělého stavu, kdy nic jiného v tu chvíli neexistuje.

Velmi ráda při péči využívám aromaterapii, napářku, masáže, vykuřovadla, reboza, šátky, tinktury, homeopatii.

Více informací o mém absolvovaném vzdělání najdete tady.