O mně

Jmenuji se Tereza Nožičková a jsem porodní asistentka působící v Brně a jeho blízkém okolí. Od roku 2016 jsem členkou Unie porodních asistentek.

Na cestu porodní asistentky jsem se vydala před pár lety (v roce 2016) především díky seznámení se s několika velmi inspirativními lidmi v období, kdy jsem přemýšlela nad svým posláním. Jednalo se o komunitní porodní asistentky a ženy pohybující se kolem Unie porodních asistentek a festivalu Aktivní rodičovství. Jejich porodní příběhy, ať už se v nich nacházely v roli příjemkyň péče či poskytovatelek péče, jsem poslouchala s velikou radostí a vzrušením. Síla porodu a ženské tvůrčí energie mě natolik přitahovala, že se mi zachtělo být její součástí, v roli té, která podpoří ženu na její cestě mateřstvím, novou rodinu.

Absolvovala jsem tedy přijímací zkoušky do vysokoškolského studia porodní asistence na Masarykově univerzitě v Brně a protože jsem pochopila, že některá profesní přání jsou snáze uskutečnitelná pro skupinu lidí než pro jednotlivce, začala jsem pracovat v profesní organizaci Unie porodních asistentek (jedná se o neziskovou organizaci různými způsoby podporující porodní asistentky, studentky porodní asistence a rodiče).

Během studia jsem se průběžně účastnila různých seminářů pro porodní asistentky, chodívala na praxi do Fakultní nemocnice Brno na pracoviště Obilní trh (občas také na pracoviště Bohunice) a podařilo se mi nakouknout také do porodnice ve Vyškově. Především si velmi vážím toho, že jsem mohla být přítomna i u několika domácích porodů. Tehdy jsem absolvovala taky masérské vzdělání a nějakou dobu pracovala jako masérka v brněnském Mamicentru.

Obdivuji proměnu žen procházejících těhotenstvím, porodem, šestinedělím. K porodnímu procesu přistupuji s pokorou a úctou. Fascinuje mě to, jak každičký porod dokáže přivést přítomné do absolutně bdělého stavu, kdy nic jiného v tu chvíli neexistuje.

Trápí mě současná situace porodních asistentek v České republice. Přála bych si, aby porodní asistentky mohly vykonávat své poslání v plném rozsahu kompetencí, a aby ženy měly možnost vybrat si informovanou volbou to pro ně nejlepší místo pro porod a tu pro ně nejvhodnější průvodkyni mateřstvím.

Jsem velmi vděčná za trpělivost, vytrvalost a odvahu všech porodních asistentek, které respektující péči o ženy a jejich rodiny pod nátlakem mnohdy opravdu hierarchického paternalistického zdravotnictví nevzdaly a nebojí se hájit právo žen na dobrý porod.

Ráda bych ještě vyjádřila svůj nekončící vděk všem ženám, které mi dovolily a dovolují nakouknout do svých životů, všem porodním asistentkám, mé trpělivé a podporující rodině, přátelům a všem dalším, kteří mě na této dobrodružné nikdy nekončící učící se cestě vytrvale podporují.

Více informací o mém absolvovaném vzdělání najdete tady.