Kdo je to porodní asistentka?

Porodní asistentka je zdravotnicí provázející ženu a její rodinu těhotenstvím, porodem a šestinedělím. Vystudovala vysokou školu a zdravotní péči poskytuje na vlastní zodpovědnost. Porodní asistentka může pracovat v porodnici nebo i samostatně jako komunitní porodní asistentka. V komunitě pečuje o nízkorizikové ženy a jejich děti. Může pracovat samostatně, v týmu porodních asistentek, ve spolupráci s dalšími zdravotníky a lékaři. Úplný přehled jejích kompetencí najdete například zde.
Přehledně o tom, kdo je porodní asistentka, se můžete dočíst v letáku od Unie porodních asistentek.

Mrkněte i na video od Ať můžou: