Kdo je to porodní asistentka?

Porodní asistentka je zdravotnicí provázející ženu a její rodinu těhotenstvím, porodem a šestinedělím. Vystudovala vysokou školu a zdravotní péči poskytuje na vlastní zodpovědnost. Porodní asistentka může pracovat v porodnici nebo i samostatně jako komunitní porodní asistentka. V komunitě pečuje o nízkorizikové ženy (zdravé) a jejich děti. Může pracovat samostatně, v týmu porodních asistentek, ve spolupráci s dalšími zdravotníky a lékaři (např. pokud se žena potýká s nějakým vážnějším zdravotním problémem či diagnózou). Úplný přehled jejích kompetencí najdete například zde.


Přehledně o tom, kdo je porodní asistentka, se můžete dočíst v letáku od Unie porodních asistentek.

Mrkněte i na video od Ať můžou: