Služby s ceníkem

Individuální konzultace
(konzultace porodního plánu, individuální příprava na porod a rodičovství, poskytování kontaktů na další odborníky…)
Těhotenská poradna
Poporodní návštěvy do konce šestinedělí (včetně odběru z patičky, podpora kojení…)

500 Kč/hodina

Poradna poskytovaná zároveň dvěma porodními asistentkami

600 Kč/hodina

Telefonická konzultace delší než 30 min pro ženy, se kterými nejsem dosud domluvena na doprovod k porodu

300 Kč/hodina

Péče při porodu
(zahrnuje péči při porodu, držení pohotovosti 3 týdny před termínem a 2 týdny po termínu, možnost telefonických, SMS a mailových konzultací)

8000 Kč

(pozn. v případě, že bych k porodu nemohla přijet (neočekávané situace – nemoc, přítomnost u jiného porodu) nepožaduji žádný podíl z této ceny; pokud žena plánovaně porodí sama či s jinou pečující osobou bez toho, aniž bych byla dopředu informována, účtuji část za držení pohotovosti – 2000 Kč)

Držení pohotovosti, v případě, že bych byla jen v roli záložní porodní asistentky

2000 Kč

Masáž
(nabízím olejovou masáž s aromaterapeutickými oleji, REBOZO masáž, masáž bylinnými měšci, možno kombinovat a přizpůsobit danému období; zpravidla se jedná o 1,5-2hodinovou péči)

600 Kč/hodina

Cestovné

(v současné době neřídím a nevlastním auto, dopravuji se dle dostupných možností, náklady hradí příjemci péče, cena za čas strávený cestováním – 50 Kč za 30 minut)

dle domluvy

Besedy pro mateřské školy na téma „Jak jsme přišli na svět“

dle domluvy

Péči poskytuji dle domluvy, nemám ordinační hodiny.

Ceník platný od 1. 1. 2021. Nejsem plátkyně DPH.

Číslo účtu: 2608384013/0800